วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มาตราส่วน


     มาตราส่วนซึ่งปรากฏอยยุ่ในแผนภูมิหรือแผนที่ ถือว่าเป็น อัตราส่วน ประเภทหนึ่ง วึ่งอาจจะย่อขนาด หรือขยายขนาด หรือคงขนาดเดิมก็ได้ เช่น
     มาตราส่วน 1 : 500  หมายถึง  ย่อขนาด
     มาตราส่วน 2 : 1    หมายถึง  ขยายขนาด
     มาตราส่วน 1 : 1    หมายถึง  คงขนาดเดิม

     การเขียนมาตราส่วน ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยเดียวกัน การเขียนมาตราส่วนไม่ต้องเขียนกำกับ ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยต่างกัน การเขียนมาตราส่วนจะต้องเขียนหน่วยกำกับด้วย เช่น
     มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. อ่านว่า มาตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 2 เมตร
     หมายความว่า ความยาวในรูป 1 เซนติเมตร แทนความยาวจริง 2 เมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น