วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วยกิต


       หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษา เช่น
1 หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 2 คาบ
2 หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 80 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 4 คาบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น